74395

Personel Hizmetleri

•  Bina yönetiminde tek temas noktasının sağlanması
•  Bina işletim  yönetimi
•  Çoklu bina hizmet bileşenlerinde bütünleşik yönetime geçişin sağlanması
•  Bina yönetim operasyonunun uzman ve profesyonel ekip tarafından yürütülmesi
•  Düzenli raporlama ile hizmet seviyelerinin takibi
•  Bina kesintisiz hizmet alt yapısının desteklenmesi  
•  Ölçek ekonomisinin sağladığı maliyet tasarrufu 
•  Sinerji ve verimliliğe dayalı kaliteli hizmet
•  Artan çalışan memnuniyeti
X